OTVOREN KONKURS
ZA VODITELJE RADIONICE NA

23. FESTIVALU EKOLOŠKOG POZORIŠTA ZA DECU I MLADE
Bačka Palanka, Srbija 17-20. avgusta 2017. godine

“MOJIM VELIKIM ZATVORENIM OČIMA”

KONKURS ZA PRIJAVU RADIONICA NA 23.FEP-u JE SADA OTVOREN!

Radionice treba da ispunjavaju nekoliko opštih uslova:
• Namenjene su deci pretškolskog i školskog uzrasta ili mladima. Ukoliko je u pitanju radionica namenjena drugoj uzrasnoj grupi ili specifičnoj populaciji, pre prijave je neophodno kontaktirati organizatora.
• Imaju edukativni i/ili ekološki i/ili kreativni karakter i/ili odgovaraju tematici ovogodišnjeg slogana “Mojim velikim zatvorenim očima”
• Mogu da se prilagode uslovima u prirodi

KONKURS JE OTVOREN DO 20. MAJA 2017. GODINE!

Prijave prihvatamo najkasnije do 20. maja 2017. godine!
Ukoliko imate dodatna pitanja ili probleme sa online aplikacijom, budite slobodni da nam se obratite na mejl office@fep.org.rs
Prijave koje stignu nakon navedenog roka kao i prijave koje su nepotpune smatraće se nevažećim. U slučaju nevažećih prijava kao i u slučaju uspešnog apliciranja bićete obavešteni putem mejla najkasnije 10 dana od dana prispeća. Istim putem bićete obavešteni o statusu vaše prijave i nastavku selekcije. Priloženi materijali se ne vraćaju već ostaju u arhivi Festivala, a koriste se isključivo za potrebe selekcije i promocije festivalskog programa (programska knjižica, plakat, sajt, društvene mreže).

prijavise